Gevraagde pagina niet gevonden!

Beste bezoeker, de pagina die u hebt opgevraagd bestaat niet (meer).

Misschien gebruikt u een verouderde link of er is iets mis met onze site. Wij monitoren deze problemen en zullen zorgen dat de link zo snel mogelijk weer werkt.

Gebruik het menu bovenaan om te komen waar u wilt.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Angel-Place verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben

Angel-Place verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren

Angel-Place zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.
Angel-Place hanteert voor de persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
Angel-Place verwijdert persoonlijke mails jaarlijks.

Delen met anderen

Angel-Place gebruikt uw gegevens alleen voor zichzelf.
In de volgende gevallen is het nodig uw gegevens door te geven aan derden:

 • Boekhouder.
 • Juridisch adviseur
 • Overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst
   

In kaart brengen websitebezoek

Angel-Place gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

Beveiliging

Angel-Place neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Angel-Place kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Trekbeemd 7
Postcode en plaats: 4907 DN Oosterhout
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 18072783
Telefoonnummer: 06 – 234 20 185
E-mailadres:

Welkom bij Angel Place

LichtengelVele jaren geleden, na een lichte hartaanval, is mijn bestaan en mijn zienswijze op de wereld in het algemeen voor een groot deel veranderd. Het leven bestond eerst enkel uit werken in de kwekerij en voor andere dingen was haast geen tijd. Ik ben daarna ook gaan werken met energieën ten bate van mensen, dieren, planten en bedrijven. Dat heeft onder meer geleid tot de start van mijn praktijk: Angel Place en tot een positieve uitwerking op mijn leven en dat van anderen.

In de afgelopen jaren heb ik mij verder verdiept in de licht- en engelenwerelden. Ook heb ik mij verder geschoold in onder andere het omgaan met energieën, de werking van de wichelroede, als cosmic & flower therapeut, ECO-therapeut, Bachbloesem, Espavo, EMDR, Reiki en nog veel meer.
Vanuit de engelenwereld heb ik symbolen mogen doorkrijgen, waardoor bijvoorbeeld de Engelenplaat en overige krachtplaatsen en behandelwijzen zijn ontstaan. Deze ontwikkeling gaat nog steeds door en vindt zijn toepassing in mijn praktijk.

Deze zijn bijvoorbeeld:

kleurendiamantEco-balancering
Light Healing
Engelenplaat
Diamanthealing etc.

U bent van harte welkom!

Hartegroet,

Henry Stoffelen

Engelenplaat 
  

 

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.itlapalma.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Angel Place. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Angel Place is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Angel Place.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Angel Place te mogen claimen of te veronderstellen.

Angel Place streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Angel Place aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op www.angel-place.com.

Deze disclaimer is gegenereerd op https://disclaimerwebsitevoorbeeld.nl/

Contact

 

Adres consulten: 
Tiggeltsebergstraat 22
4891 TD  Rijsbergen
en
Trekbeemd 7
4907 DN Oosterhout

Wilt u een afspraak maken voor een consult? Neem dan bij voorkeur telefonisch contact met mij op en bel 06-23420185. Kan ik u op dat moment even niet persoonlijk te woord staan, laat dan uw bericht achter in de voicemail en geef dan duidelijk uw telefoonnummer en naam. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug om de afspraak te plannen. U kunt mij de hele week bellen, maar op de donderdagochtend ben ik het beste bereikbaar. Consulten vinden plaats in Rijsbergen of in Oosterhout in overleg met Henry. De adressen zijn Tiggeltsebergstraat 22, 4891 TD Rijsbergen en Trekbeemd 7, 4907 DN Oosterhout.

M:

 

Angel Place | Henry Stoffelen

Afspraak maken voor een consult: bel: 06-23420185

Locaties: Tiggeltsebergstraat 22, 4891 TD  Rijsbergen en Trekbeemd 7, 4907 DN Oosterhout

Overige vragen via:

Kamer van Koophandel nr. 18072783, IBAN: NL73 RABO 0142 5197 74

Copyright © 2022 H. Stoffelen | Alle rechten voorbehouden aan H. Stoffelen | Privacyverklaring | Disclaimer |